close
loading
Woreczek laparoskopowy GALBAG - 1 op. 10 szt.

Woreczek laparoskopowy GALBAG - 1 op. 10 szt.

Cena: 145.48 PLN
Ilość sztuk:

 

 

- jednostka handlowa jedno opakowanie 10 szt.

- nowy polski produkt.
- GALBAG woreczek laparoskopowy na śródoperacyjny preparat tkankowy
- materiał odporne na rozciąganie tworzywo sztuczne
- nie ma działania toksycznego na żywe tkanki
- składa się z osłonki w postaci rurki o średnicy zewnetrznej 10mm i umieszczonego w niej zrolowanej torebki, sakiewki
- umieszczona brzeżnie linka po zaciągnięciu zamyka woreczek, jak sakiewkę. 
- zamkniety woreczek z łatwością można wydobyć z pola operacyjnego poza ciało chorego.

-------------------------------------------
Kiedy używać GALBAG ?

GALBAG jest zalecany do użycia podczas zabiegów operacyjnych
małoinwazyjnych w obrębie jamy brzusznej lub jamy opłucnowej.

GALBAG, a czystość mikrobiologiczna
Zalecane jest użycie GALBAG w celu zachowania
czystości mikrobiolocznej i ochrony przed skażeniem
pola operacyjnego np. bakteriami z wypreparowanego ropowiczego lub zgorzelinowego
wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, fragmentu jelita, jajnika itp.

GALBAG, a czystość onkologiczna
Zaleca się użycie GALBAG w celu schowania w nim tkanek nowotoworowych
i ochrony pola operacyjnego przed wszczepem komórek nowotworowych.

GALBAG, a skrócenie czasu zabiegu operacyjnego
Wyjmowanie preparatu pooperacyjnego z ciała jest bezpieczne i szybkie.
Sposób użycia.
Sprawdzić datę ważności woreczka umieszczoną na jego opakowaniu.
Sprawdzić czy opakowanie GALBAG nie jest uszkodzone - uszkodzenie
opakowania dyskwalifikuje go z użycia.
Z zachowaniem zasad sterylności wyjąć GALBAG z opakowania.
Rurkę z woreczkien włożyć do trokara średnicy 10mm.
Tępym, zamkniętym narzędziem laparoskopowym przepchnąć zrolowany
woreczek do jamy ciała.
Pod konrolą wzroku za pomocą narzędzi laparoskopowych rozłożyć
woreczek. Podtrzymać brzeg woreczka jednym lub dwoma narzędziami.
Innym narzędziem włożyć głęboko preparat tkankowy do woreczka.
Pociągając za zieloną linkę zamknąć woreczek, jak sakiewkę.
Z większą siłą i bezpieczniej można pociągnąć za torebkę woreczka
niż za jego linkę,co należy uczynić po wyłonieniu
takiej ilości torebki, którą można ująć w palcach.

--------------------------------------------------------------------
Szczególne środki ostrożności podczas 
używania woreczków lapaorskopowych GALBAG.

Uszkodzenie opakowania GALBAG jest jednoznaczne
ze zniszczeniem woreczka.

GALBAG jest produktem jednorazowego użycia -
mycie, dezynfekcja i sterylizowanie woreczków jest zabronione.

Wskazane jest użycie kilku woreczków laparoskopowych w czasie jednego
zabiegu operacyjnego - np. w celu pobrania kilku preparatów tkankowych
z kilku miejsc w obrębie jamy ciała.

Dotknięcie woreczka rozgrzanym narzędziem laparoskopwym
może go przedziurawić - przedziurawiony woreczek należy usunąć z pola
operacyjnego, bez umieszczania w nim preparatu tkankowego.
Jeśli woreczek posiadał już schowany w nim preparat tkankowy należy
przedziurawiony woreczek z preparatem umieścić
w dodatkowo wprowadzonym nowym woreczku.

Woreczek nie jest przeznaczony do przechowania i wydobywania płynu.

Zamknięcie woreczka nie jest hermetyczne, ściśnięcie woreczka może
wycisnąć płyn z tkanek, które są w nim schowane.

Wyciąganie woreczka z dużym preparatem tkanowym przez za mały otwór
w powłokach ciała jest niemożliwe i spowoduje rozerwanie woreczka.

Zaciskanie na woreczku narzędzi chirurgicznych może go uszkodzić.

Woreczek laparoskopowy GALBAG nie może pozostać w jamie ciała po operacji.

Wyjęty woreczek należy dokładnie obejrzeć, a w przypadku stwierdzenia
jego rozerwania wszelkie jego fragmenty muszą być odnalezione
za wiedzą całego zespołu operacyjnego.

O naszej firmie

 

Oferujemy od 8 lat tanie i dobre narzędzia laparoskopowe. Przed zakupem udostępniamy narzędzia do wypróbowania na bloku operacyjnym. Mamy wielu zadowolonych użytkowników w całej Polsce. Wielokrotnie kierownicy bloków operacyjnych zdecydowali się zakupić kompletne zestawy narzędzi laparoskopowych. Zapraszamy do kontaktu i zakupu narzędzi laparoskopowych z naszej oferty.

Nazwa firmy:

 

Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki

ul. Michałowicza 92A 

02-495 Warszawa

telefon: 22 867 03 68

info@skleplaparoskopowy.pl

Powered by: www.cdx.pl